บริษัท วงตะวัน จำกัด

ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในลักษณะครบวงจร (One Stop Services) ด้วยมาตรฐานการพิมพ์ที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม โดยยึดหลักการดำเนินงานอย่างจริงใจ ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ต่อลูกค้า จากประสบการณ์กว่า 40ปีสิ่งที่บริษัทฯ คำนึงถึงตลอดมาคือ การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ข้อมูลกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจงานพิมพ์มากขึ้น เราใส่ใจงานพิมพ์ในทุกขั้นตอนของการผลิตไม่ว่างานเล็ก หรือ งานใหญ่ท่ านจะได้รับการดูแลและบริการที่เป็นกันเองเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ?วงตะวัน?

งานพิมพ์

ปัจจุบัน สิ่งพิมพ์มีผลต่อความสนใจ และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า บริษัท วงตะวันมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจหลักการออกแบบเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสิ่งพิมพ์ของท่าน รวมทั้งการประหยัดวัสดุที่ใช้ทางการพิมพ์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุน และคุ้มค่ากับการลงทุนที่สุด หากสิ่งพิมพ์ หรือ บรรจุภัณฑ์สามารถสร้างแรงจูงใจและดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้ ย่อมนำมาสู่ผลของการกระตุ้นยอดขายให้กับสินค้าหรือบริการนั้นๆได้อีกด้วย

ขั้นตอนการเตรียมงานพิมพ์

นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของกระบวนการผลิตโดยทางบริษัท วงตะวัน มีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถในการให้คำปรึกษา แนะนำ รวมถึงการวางแผนการผลิตอย่างมืออาชีพเพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพ และ ส่งตรงเวลาที่กำหนด

บริการหลังการพิมพ์

เนื่องจากการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้นทำให้สินค้าและบริการต่างๆ ต้องใช้กลยุทย์ในการส่งเสริมการขายที่มากขึ้นมาช่วยในการกระตุ้นยอดขาย อาจมีการใช้วิธีแจกคูปอง แจกสินค้าตัวอย่าง ของแลก ของแถม สิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องการฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่พิเศษมากขึ้น เพราะจากสถิติของผู้บริโภค ?การมองเห็นในครั้งแรกมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการมากที่สุด?

02,9,2010

หลังจากปรับปรุงเวปไซด์ไปกว่า 3 เดือน ตอนนี้เวปไซด์วงตะวันใหม่ ก็พร้อมสำหรับลูกค้าทุกท่านแล้วค่ะ เชิญติดตามผลงานและใช้เป็นช่องทางติดต่อกับ บริษัท วงตะวัน จำกัด ได้เลยค่ะ

บริษัท วงตะวัน จำกัด ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อถือให้เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ มากว่า 40ปี เรามีความภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความก้าวหน้าและความสำเร็จของธุรกิจชั้นนำทั้ง ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจเครื่องสำอางค์ ตำราเรียน สื่อการเรียนการสอน สิ่งพิมพ์ทั้งของภาครัฐและเอกชน บริษัท ห้างร้านฯลฯ (ข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บเป็นความลับทั้งของบริษัทและของลูกค้า )

ตัวอย่าง : บางส่วนของลูกค้าที่เราได้รับความไว้วางใจในการผลิตสิ่งพิมพ์

วงตะวัน


ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในลักษณะครบวงจร (One Stop Services) ด้วยมาตรฐานการพิมพ์ที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม โดยยึดหลักการดำเนินงานอย่างจริงใจ ตรงต่อเวลา และซื่อสัตย์ต่อลูกค้า จากประสบการณ์กว่า 40ปีสิ่งที่บริษัทฯ คำนึงถึงตลอดมาคือ การผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ข้อมูลกับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจงานพิมพ์มากขึ้น เราใส่ใจงานพิมพ์ในทุกขั้นตอนของการผลิตไม่ว่างานเล็ก หรือ งานใหญ่ท่ านจะได้รับการดูแลและบริการที่เป็นกันเองเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ?วงตะวัน?

ติดต่อเรา

555 Pracha-Uthit Road Donmuang
Bangkok, Thailand. 10210
Tel. 02-9811-333
Fax: 02-9811-340