บริษัท วงตะวัน จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบครบวงจรมากว่า 50 ปี