รายละเอียด

กล่องใน

  • กระดาษการ์ดอาร์ตหน้าเดียว 350 แกรม
  • พิมพ์ 5 สี
  • ไดคัทขึ้นรูป
  • ร้อยด้วยเชือกก้างปลาสีขาวด้านบน

กล่องนอก

  • กระดาษการ์ดอาร์ตหน้าเดียว 350 แกรม
  • พิมพ์สีพิเศษ
  • ไดคัทขึ้นรูป
  • ช่องหน้าต่างติดพลาสติกใส