รายละเอียด

  • กระดาษอาร์ตมัน 85-115 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน เคลือบยูวีเงา
  • ตัดขนาดตามที่ต้องการ