รายละเอียด

  • กระดาษอาร์ตมัน 100-128 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
  • ไดคัทตามรูป