รายละเอียด

บิล/ใบเสร็จรับเงิน

  • ปก : กระดาษคราฟน้ำตาล
  • เนื้อใน : กระดาษเคมี
  • สี : พิมพ์ 1 สี , รันนัมเบอร์ 2 จุด
  • เข้าเล่ม : ปรุฉีก , กาวหัว