รายละเอียด

  • กระดาษ : ใช้กระดาษการ์ดอาร์ตสองหน้าหน้า 260 แกรม
  • สี : พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน และอาบวานิช
  • หลังการพิมพ์ : ไดคัทตามรูปแบบ