รายละเอียด

  • ปก กระดาษพิเศษ 220 แกรม
  • เนื้อใน กระดาษปอนด์ถนอมสายตา 75 แกรม
  • เข้าเล่ม เย็บลวดมุงหลังคา