รายละเอียด

Tent Card (ป้ายโฆษณาตั้งโต๊ะ)

  • กระดาษการ์ดอาร์ตหน้าเดียว 300-350 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี
  • ปั๊มไดคัทเส้นพับ
  • ประกอบขึ้นรูป