รายละเอียด

ปก & เนื้อใน 

  • กระดาษการ์ดอาร์ตสองหน้า
  • พิมพ์ 4 สี
  • เข้าเล่มเย็บลวดมุงหลังคา