รายละเอียด

แผ่นพับ 6 ตอน “The history of Whoo”

  • กระดาษการ์ดอาร์ตสองหน้า
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • เคลือบยูวีมัน 2 หน้า
  • ปั๊มเส้นพับ 5 เส้น 6 ตอน