รายละเอียด

🤱สมุด Hug for Hope & สายคาด🤱

สมุดโน๊ตเย็บลวดขนาด A5 แพค 3 เล่ม มีทั้งแบบมีลายเส้นและไม่มีลาย เนื้อในใช้กระดาษถนอมสายตา📝เขียนลื่น เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้รพ.เด็ก ในงาน Hug for Hope👩‍⚕https://www.facebook.com/hugforhopethailand/