รายละเอียด

สติกเกอร์เข้างาน AIS

  • สติกเกอร์ขาวเงา กาวพิเศษ
  • พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
  • ไดคัทวงกลม