รายละเอียด

เนื้อใน & สายคาด

  • กระดาษ Green Card 250 แกรม
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
  • อาบวานิชด้าน(เฉพาะด้านรูป)
  • ปั๊มเคสีทอง

ขาตั้ง

  • กระดาษปอนด์ พิมพ์สีน้ำตาล

เข้าเล่ม 

  • เจาะรูสี่เหลี่ยม 2 ช่วงๆละ 4 ข้อ
  • ร้อยกระดูกงูสีทองด้าน
  • ติดสายคาด
  • ใส่ถุงพลาสติกใส