รายละเอียด

เนื้อใน : กระดาษ

ขาตั้ง : กระดาษปอนด์ พิมพ์สีทอง หุ้มจั่วปัง

เข้าเล่ม : เจาะรูสี่เหลี่ยม ร้อยกระดูกงูสีทองด้าน