รายละเอียด

ปกใส่ใบประกาศนียบัตร “ท่าอากาศยานไทย”

  • ใบหุ้มนอก : กระดาษลายเส้นสีฟ้าหุ้มจั่วปัง
  • ใบปะใน : กระดาษปอนด์สีขาว
  • ปั๊มจมลายเส้น
  • ปั๊มเคโลโก้
  • ติดริบบิ้นสีฟ้า 4 มุม