รายละเอียด

👷‍♂บิลใบรับงานขนย้าย👷‍♂
ใช้บันทึกการรับงานตู้คอนเทนเนอร์ของบริษัท กิตติ คอนเทนเนอร์ จำกัด🚛เข้าเล่มบิลเก็บเป็นชุดๆละ 4 ใบ มีรันนัมเบอร์เพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บและตรวจเช็คข้อมูล 🗒เขียนแล้วสามารถดึงหรือฉีกออกจากเล่มเป็นแผ่นๆได้ง่าย