รายละเอียด

ใครว่าซองกฐินต้องเป็นสีขาวเสมอไป
ซองกฐินสีเหลืองสดใส สะดุดตา
เห็นแล้วอยากร่วมอนุโมทนาบุญ🕯

🙏ประเพณีการทอดกฐิน🙏
แต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง
วัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษา
โดยไม่ขาดพรรษาเลยไม่ต่ำกว่า 5 รูป และ
ให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน
หลังประเพณีออกพรรษา
———————————-
ซองกฐินสามัคคี ณ วัดมณีวงศ์
▸ กระดาษปอนด์ 100 แกรม
▸ พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
▸ ปั๊มไดคัทปะกาวขึ้นรูป
▸ ทากาวปากซอง