รายละเอียด

คูปองซาฟารีเวิล์ด

  • กระดาษปอนด์ 80-100 แกรม
  • ด้านหน้าพิมพ์ 4สี
  • ด้านหลังพิมพ์ 1 สี
  • ปั๊มเส้นปรุ
  • เข้าเล่มกาวหัว