รายละเอียด

🐧กล่องขนมอัลมอนด์ตูเล🐧

ขนมเบื้องฝรั่งเศส หรือบางคนเรียกคุกกี้แผ่นบาง🍪ลูกค้าเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์จากเดิม มาเป็นกล่องขนมที่ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่ยังช่วยรักษาขนม ไม่ให้แตกหักง่ายและยังขนส่งได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย