Product

/Product

ปัจจุบัน สิ่งพิมพ์มีผลต่อความสนใจ และพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า บริษัท วงตะวันมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจหลักการออกแบบเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสิ่งพิมพ์ของท่าน รวมทั้งการประหยัดวัสดุที่ใช้ทางการพิมพ์ เพื่อช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุน และคุ้มค่ากับการลงทุนที่สุด หากสิ่งพิมพ์ หรือ บรรจุภัณฑ์สามารถสร้างแรงจูงใจและดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้ ย่อมนำมาสู่ผลของการกระตุ้นยอดขายให้กับสินค้าหรือบริการนั้นๆได้อีกด้วย โดยสิ่งพิมพ์ที่บริษัทฯ ให้บริการมีหลายประเภท ดังนี้

แฟ้มสำนักงานส่งกำลังบำรุง (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

📋แฟ้มสำนักงานส่งกำลังบำรุง (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)📋 แฟ้มสีขาวขึ้นรูปกระเป๋าสำหรับเก็บเอกสาร 📂ลวดลายและสีสันสื่อถึงภาพลักษณ์ของสำนักงานได้ชัดเจน เคลือบยูวีมันเพิ่มความสวยงามและยังกันน้ำได้อีกด้วยคงทน💦 ---------------------------------- ▸ กระดาษการ์ดอาร์ต 2 หน้า 360 แกรม ▸ พิมพ์ 4 สี 1 หน้า ▸ เคลือบยูวีมัน ▸ ปั๊มไดคัท ▸ ติดกาวสองหน้า ▸ ขึ้นรูปกระเป๋า

By | December 16th, 2019|Commercial, Product|0 Comments